Следвайте ни

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?

  • 9.7% - Атрактивна туристическа и арт дестинация
  • 12% - Индустриален център с ниска безработица
  • 5.7% - Образователен център с много студенти и млади специалисти
  • 27.8% - Град с чист въздух и много зеленина
  • 7.5% - Разрастване на възможностите чрез сливане със съседни общини
  • 15.5% - Икономическа столица на Южен Централен район
  • 21.8% - Град с ниски данъци и социални придобивки